Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva dostupné teplo zo zdrojov energie; z vody, zo vzduchu a zeme.
 
 

PREČO Tepelné čerpadlo?


vykurovanie tvorí jednu z vyšších nákladových položiek mnohých domácností a prevádzok. Keďže TEPLO získané z vonkajšieho prostredia je k dispozícií zadarmo, preto každý z nás má možnosť sa rozhodnúť ako investovať s rozumom na vykurovanie a získať energetické výhody.

Naša spoločnosť sa zameriava na ekológiu, chrániť planétu, pomáhať zákazníkom, a preto by ste sa mali rozhodnúť pre nás.

Kvalita


Švédske tepelné čerpadlo NIBE sa stane dôležitou súčasťou vášho domova. Špičkové technológie NIBE a viac ako tridsať rokov skúseností vám zaistí vysoko úsporné vykurovanie, ohrev vody, vetranie či chladenie s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Výrobky NIBE sa vyznačujú zrozumiteľným ovládaním, príjemným dizajnom a spoľahlivou prevádzkou. V sortimente NIBE nájdete aj ohrievače vody, akumulačné nádrže, zariadenia na solárne systémy a celý rad príslušenstva. ( zdroj: http://nibe.sk)

Poradenstvo


Odbornosť – rozhodnutie aký typ vykurovania a TČ, technické parametre, inštalácia TČ
Individuálny prístup – štátna dotácia / asistencia pri vybavovaní, realizácia cenovej ponuky
 
 

Tepelné čerpadlá - zariadenia pre dotácie 2018

V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.
Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. Podporené budú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré splnia stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

Požiadavky

Inštalácie tepelných čerpadiel budú podporené len v prípade, ak budú dodržané aj nasledujúce požiadavky vyplývajúce z Operačného programu Kvalita životného prostredia.
V rodinných domoch:
 • ak inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT

Technické podmienky Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky ak:
a) je určené na využívanie aerotermálmej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;
b) je akreditovanou skúšobnou vydaný doklad o menovitom výkone, stanovenom pre použitý druh a teplotnú charakteristiku:
 • zem – voda: 0 °C / 35 °C;
 • vzduch – voda: 2 °C / 35 °C;
 • voda – voda: 10 °C / 35 °C;
c) jeho účinnosť (COP) v závislosti od druhu tepelného čerpadla dosahuje nasledovné minimálne hodnoty podľa technického predpisu, potvrdené akreditovanou skúšobňou:
 • tepelné čerpadlo zem – voda, pri teplotnej charakteristike 0°C/35°C: >4,3
 • tepelné čerpadlo vzduch – voda, pri teplotnej charakteristike 2°C/35°C: >3,3
 • (rozmrazovací výkon a príkon ventilátora musí byť zahrnutý vo výkonovom čísle)
  – tepelné čerpadlo voda – voda, pri teplotnej charakteristike 10°C/35°C: >5,1
d) má vydané vyhlásenie o zhode.

Oprávnené výdavky Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:
 • tepelné čerpadlo
 • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody
 • zemné vrty
 • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
 • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
 • montážne práce
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Plánované sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome
• 370 € na 1 kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je 3 700 € na inštaláciu tepelného čerpadla.