Výkon technika BOZP

 

Ponúkame Vám komplexné služby (formou úplného alebo čiastočného outsourcingu)

 
  • Bezpečnostnotechnických služieb
  • Niektoré služby pracovnej zdravotnej služby – dohľad nad zdravým pracovným prostredím zamestnancov
  • Odborné školenia v oblasti ochrany práce /školenia kuričov, obsluhy tlakových nádob stabilných, obsluhy VZV, .../
  • Výkon koordinátora bezpečnosti na stavenisku