Výkon technika PO

 

Špecialista požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochrany

 
Ponúkame komplexné služby v oblasti požiarnotechnických zariadení:

  • spracovanie projektovej dokumentácie /EPS, SHZ, ZODT, PBS/
  • predaj požiarnotechnických zariadení
  • montáž požiarnych a požiarnotechnických zariadení a ich uvedenie do prevádzky
  • pravidelné revízie EPS, SHZ, ZODT
  • pravidelné kontroly, opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
  • pravidelné preventívne údržby a prehliadky požiarnych uzáverov- dvere, klapky, mriežky,...
  • vyhotovenie požiarnych prestupov – upchávky
  • školenia v oblasti PO