Revízie - odborné prehliadky a skúšky

 
 
 
 

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektrických

 
 
 
 • elektroinštalácia - silnoprúd
 • elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia
 • elektrické zariadenia s nebezpečenstvom výbuchu
 • bleskozvody
 • elektrospotrebiče, ručné náradie
 
 
 
 
 

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových a tlakových

 
 
 
 • chladenie - chillery
 • vykurovanie – kotolne
 • regulačné stanice plynu
 • rozvody plynu
 • tlakové nádoby
 
 
 
 
 

Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ zdvíhacích

 
 
 
 • výťahy
 • hydraulické plošiny
 • automatické zvisle posuvné brány
 • bezpečnostné rolovacie mreže
 
 
 
 
 

Revízie požiarno-technických zariadení

 
 
 
 • pravidelné revízie EPS, SHZ, ZODT
 • pravidelné kontroly, opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov
 • pravidelné preventívne údržby a prehliadky požiarnych uzáverov- dvere, klapky, mriežky,...
 • komíny