Technická správa budov

 
 
 
 

Technická správa budov je zabezpečenie plynulého chodu technicko-materiálového vybavenia budovy podľa požiadaviek zákazníka a podľa zákonov Slovenskej republiky.

 
 
 
  • riadenie administratívnej správy objektu
  • vedenie a archivácia technickej dokumentácie
  • spracovávanie plánov opráv, revízii, špecializovanej údržby
  • komplexné návrhy úsporných opatrení v dodávke médií
  • zabezpečovanie subdodávateľov
  • výkon špecifických činností a služieb na požiadanie
  • energetická správa nehnuteľností