Vzduchotechnika

 
 
 
Jedným z kľúčových komponentov, zabezpečujúcich komfort v interiéri, je vzduchotechnika. Má na starosti vykurovanie a ochladzovanie vzduchu a reguláciu vlhkosti nielen v priemyselnom, ale aj domácom prostredí. Významnú rolu hrá v moderných nízkoenergetických a pasívnych domoch, kde sa okrem základných funkcií postará aj o rekuperáciu tepelnej energie vo vzduchu.

Základom správnej funkčnosti je optimálne navrhnutie systému a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Po následnej montáži sa vykonajú potrebné merania a systém sa nastaví na správne fungovanie a ovládanie cez prvky merania a regulácie.Odovzdaním vzduchotechniky do prevádzky to však nekončí.

Pre príjemnú atmosféru je nutné systém nielen správne navrhnúť a kvalitne zrealizovať a postaviť, ale treba dbať aj o jeho údržbu. Len tak sa dá zaručiť jeho správne a účinné fungovanie a dlhá životnosť na veľa rokov.

Naša spoločnosť ponúka kompletné portfólio služieb, týkajúcich sa vzduchotechniky: od návrhu, cez dodanie potrebných zariadení a ich montáž, až po záručný a pozáručný servis a zabezpečenie merania a regulácie k systému. Vykonávame preventívne prehliadky a revízie vzduchotechnických zariadení, odstraňovanie porúch, nastavovanie aj čistenie, vrátane výmeny filtrov.
 
 

V rámci vzduchotechniky zabezpečíme

 
 
 
  • preventívne prehliadky vzduchotechnických zariadení
  • servis VZT
  • servis MaR
  • dodávka a výmena filtrov do vzduchotechniky